Regulamin

Regulamin świadczenia usług w Centrum Podologii i Kosmetologii Podo-Med ® (CPiK Podo-Med)

Przed skorzystaniem z usług centrum należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

 

§1

Centrum Podologii i Kosmetologii Podo-Med ® zlokalizowane jest w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Niepodległości 30/H11.

 

§2

Centrum Podologii i Kosmetologii Podo-Med ® świadczy usługi podologiczne, ortopodologiczne (diagnostyka stóp - wkładki ortopedyczne), chirurgiczne i kosmetologiczne.

 

§3

Rejestracja na wizytę

Pacjenci zapisywani są przez podologa, który po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu ocenia ile czasu zarezerwować na wizytę, lub zakładkę rezerwuj wizytę. Rejestracja telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Pomiędzy wizytami obowiązuje 15 minutowa przerwa w celu przygotowania gabinetu. Dzień przed umówionym terminem wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość SMS z przypomnieniem o wizycie oraz prośbą o potwierdzenie wizyty. W przypadku, gdy Pacjent nie potwierdzi telefonicznie bądź sms-em przybycia na wizytę w dniu poprzedzającym do godziny 17:00, wizyta ta zostanie anulowana.

Podolog CPiK PODO-MED nie udziela konsultacji telefonicznych, Pacjenci są konsultowani wyłącznie podczas wizyty w gabinecie. W celu określenia dokładniejszego czasu trwania wizyty, podolog może zwrócić się z prośbą o przesłanie zdjęcia zmiany bądź całej stopy na adres info@podo-med.com.pl.

 

§4

Pierwsza wizyta w CPiK Podo-Med

Podczas pierwszej wizyty Pacjent proszony jest o wypełnienie karty podologicznej (Karta Pacjenta) lub karty chirurgicznej, oświadczenia wyrażającego zgodę na przeprowadzenie zabiegu i przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz zapoznanie się z obowiązującym cennikiem i niniejszym regulaminem. Prosimy o przybycie na 10 min przed planowaną godziną wizyty. Po konsultacji specjalista przedstawi pacjentowi plan terapii i jej wstępny koszt.

 

§5

Terminowość w CPiK Podo-Med

Ustalone godziny wizyt są orientacyjne. Prosimy o wyrozumiałość w razie ewentualnych kilkunastominutowych opóźnień, mogą one wynikać z trudności oszacowania dokładnego czasu trwania wizyty, nie mniej dołożymy wszelkich starań by było to jak najmniej dla Państwa uciążliwe. W przypadku opóźnień zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

Ponadplanowo możemy przyjąć wyłącznie Pacjentów (gdyby nagle coś się wydarzyło), którzy są w trakcie leczenia w naszym gabinecie podologii. Pozostałe osoby będą umawiane zgodnie z terminarzem, lub zostaną wpisane na listę rezerwową. Spóźnianie się na wizytę będzie skutkować skróceniem czasu wizyty lub odmową przyjęcia Pacjenta.

 

§6

Rezygnacja i odwoływanie wizyt w CPiK Podo-Med

W interesie pacjenta/klienta jest zawiadomienie CPiK Podo-Med (najpóźniej 24 godzin przed, w przypadku umówionego zabiegu chirurgicznego 48 godzin przed) o rezygnacji z umówionej wizyty. Nieobecność na wizycie należy zgłosić telefonicznie. W przeciwnym razie wizyta traktowana jest jako odbyta i pacjent ponosi jej koszt (Centrum Podologi i Kosmetologii Podo-Med ® wystawia rachunek).

Po dokonaniu rezerwacji na zabieg chirurgiczny pobierana jest zaliczka w wysokości 50% i odliczana po wykonaniu usługi chirurgicznej. W przypadku braku odwołania wizyty na 48 godzin przed terminem lub braku wizyty zaliczka przepada.

 

§7

Formy płatności

  • W Centrum Podologi i Kosmetologii Podo-Med akceptujemy płatności kartą i gotówką.
  • Płatność świadczone usługi następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  • Przed wykonaniem wkładek indywidualnych Pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 150 PLN.
  • Przed przystąpieniem do wykonania zabiegów chirurgicznych oraz wykonania kostki Arkady Pacjent pobierana jest zaliczka w wysokości 50% wartości zabiegu. Kwota zaliczki zostaje odliczona od kosztu zabiegu.
  • Potwierdzeniem płatności za wizytę jest otrzymany paragon fiskalny lub, na życzenie wystawiamy fakturę o której należy poinformować przed wystawieniem paragonu fiskalnego, do którego należy przygotować numer NIP.

 

§8

Cennik

Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z cennikiem dostępnym na www.podo-med.com.pl.

 

§9

Powikłania zabiegów chirurgicznych

Podczas zabiegów chirurgicznych może dojść do powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki, które nie podlegają reklamacji. Zabiegi chirurgiczne Zabiegi chirurgiczne wymagają od Pacjenta bezwzględnej współpracy z lekarzem prowadzącym i zespołem oraz ścisłym stosowaniu się do zaleceń. Do powikłań dochodzi niezmiernie rzadko, należy jednak wziąć pod uwagę zwolnienie lekarskie (około 14 dni). Prawidłowy proces leczenia zachodzi wówczas gdy stosujemy się ściśle do zaleceń lekarza.

Pacjenci/Klienci przebywający w Centrum Podologii i Kosmetologii Podo-Med są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu i sugestii pracowników centrum.

 

§10

Wszelkie spory wynikające z realizacji świadczeń/usług rozstrzygane będą polubownie, ze szczególnym uwzględnieniem dobra Pacjenta / Klienta oraz Stron.

W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, spory wynikające z realizacji świadczeń rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Centrum Podologii i Kosmetologii Podo-Med.

Regulamin podlega prawu polskiemu oraz RODO.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020 roku.

Podolog Gorzów
    • Slider 26
    • Slider 27